Coaching

Misschien heb je geen behoefte aan een psychologisch trajekt.
Maar loop je ergens mee rond en wil je daar in een beperkt aantal gesprekken hulp voor.

Dat kan.

Dan doen we een kort coachingstrajekt, bestaand uit max. 5 gesprekken.
We kijken vooral konkreet en prakties wat er aan de hand is en welke oplossing voor jou passend is.

Kort, konkreet, praktisch.

Niet te veel de diepte in, want daar heb je geen behoefte aan. 
Alles kan onderwerp van gesprek zijn.