Relatietherapie

In elke relatie doen zich momenten voor dat het niet zo loopt als je zou willen. Vaak kom je daar samen of met hulp van vrienden wel weer uit. Soms heb je daar hulp van buitenaf bij nodig. Iemand die even meeloopt en meekijkt. Die kan helpen patstellingen te doorbreken of eindeloze ruzies te stoppen.
Hoe eerder jullie hulp zoeken, hoe beter. Want dat betekent dat jullie je relatie serieus nemen en er op tijd bij kunnen zijn om samen weer verder te gaan.

Een paar voorbeelden van relationele hulpvragen

  • verbeteren van jullie communicatie
  • leren omgaan met verschillen
  • vragen rond intimiteit & seksualiteit
  • vormgeven aan kinderwens &
    roze ouderschap*
  • onderzoeken van wederzijdse verwachtingen
  • constructief ruzie leren maken

* Interessante info over roze ouderschap is te lezen in de Handreiking LHBT ouderschap

Hebben jullie vragen of behoefte aan meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met me op.